logo
 Buteyko Home
Buteyko / ademvasten
Juicefast / Sapkuren
Contact

Doctor Buteyko is a russian medical doctor and scientist who spend his whole live studying breath and came to the conclusion that many chronic illnesses are the result of excessive breathing.

He discovered that physical complaints disappeared by reducing breathing with willpower. Thousands of people with astma were helped by his breathing method. The method can help everybody who wants to be responsible for their own health and improves sports performance.

IMPROVING YOUR HEALTH STARTS WITH PAYING ATTENTION TO YOUR BREATH !

(free tip: start breathing through your nose and feel the tongue is against your pallet) 

 

Dokter Buteyko is een russische arts/wetenschapper die zijn leven lang de ademhaling heeft bestudeerd en tot de conclusie kwam dat veel chronische aandoeningen het gevolg zijn van overmatig ademen.

Hij ontdekte dat door met wilskracht de ademhaling te verminderen de klachten verdwenen. Duizenden astma patienten zijn met zijn ademmethode geholpen. De methode helpt bij iedereen die meer verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn eigen gezondheid en helpt sporters om hun prestaties te verbeteren. 

  GEZONDHEID VERBETEREN BEGINT BIJ AANDACHT VOOR DE ADEMHALING!

(gratis tip: adem door je neus en voel de tong tegen je gehemelte) 

Top
Adem Vasten